https://www.facebook.com/kosolampachilisauce ARTICLES - kosolampa
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด มีความมุ่งมั้นในการพัฒนาระบบการทำงาน การผลิต และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง " ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร หรือ  Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) " ตามมาตรฐานอาหารความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่ให้การรับรองว่าระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารนี้มีความเทียบเท่ากัน เช่น BRC IFS SQF เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองได้ว่าโรงงานของเรานั้นมีการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในระดับสูง (FSSC-714653)

บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง " ระบบการจัดการความปลอดภัย หรือ International Organization for Standardization 22000 (ISO 22000))" ตามมาตรฐานอาหาร Codex Alimentarius, the Glogal Food Safety Initiative (GFSI). European Food Industry Organisation (CIAA) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาและได้กำหนดมาตรฐานอาหารนี้ให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองได้ว่าโรงงานของเรานั้นมีการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค (FSMS 714655)
image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง " การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Codex Good Manufacturing Practice (cGMP) และ ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP: Hazard Analysis and Critical Conrtol Point)" ตามมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) ที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองได้ว่าโรงงานของเรานั้นมีการผลิตอาหารที่สะอาดและเพื่อให้มั่นใจว่าในกระบวนการของเรานั้นมีความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน (CDX 714658)
image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ซอสพริกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงงานของเรานั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) เลขที่ประจำโรงงาน (Food Canning Establishment Number : FCE No. 11570)
 และได้นำข้อปฏิบัติทางกฏหมายของสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ภายในโรงงาน
image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง "Thailand Trust Mark โดย กระทรวงพาณิชย์" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการรับรองว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นจากสถานที่ผลิตที่มีระบบมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ มีการใช้แรงงานไทยอย่างถูกกฏหมาย มีการคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after process) ทั้งนี้ยังเป็นการบ่งบอกอีกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและผลิตจากประเทศไทย

บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการคัดเลือกการพิจารณาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ "Thai SELECT" ประจำปี 2565 จาก "สำนักงานส่งเสริมการค้าเกษตรและอุตสาหกรรม (สกอ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)" เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทย


image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2010)" ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง "ฮาลาล (Halal)" กระบวนการผลิตที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปและทั่วโลกสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าได้โดยสนิทใจ สามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ของเรา
image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง " อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดย กระทรวงอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดจากกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตของเราให้สอดคล้องตามกฏหมาย ทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ต่อชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียขอวเราอีกด้วย
image
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับการรับรอง " EMS for SMEs Award ,Lavel 1 and Lavel 2 โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดจากกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตของเราให้สอดคล้องตามกฏหมาย ทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ต่อชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียขอวเราอีกด้ว
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้