https://www.facebook.com/kosolampachilisauce ARTICLES - kosolampa

Thai SELECT (THAI CUISINE) 2022

25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการค้าเกษตรและอุตสาหกรรม (สกอ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยมี "นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)" ได้จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรเครื่องหมาย Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย
 

13th SME National Awards 2021

13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยมี "ท่านมงคล ลีลาธรรม (ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)) ที่ได้เป็นผู้แทนจาก "นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)"ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิน 53 รางวัล จากผู้สมัครทั้งสิ้น 1,031 ราย ซึ่งบริษัท โกศล-อัมพา จำกัด หรือ ซอสพริกโกศล เราได้รับรางวัล "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประเภท (รางวัล SME ดีเด่น : กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)" เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://smesnationalawards.com/ and https://online.anyflip.com/aukls/jzse/mobile/index.html 
 

 


Thailand Trust Mark (T Mark) 2021

ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด หรือ "ซอสพริกโกศล" ได้รับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark (T Mark)" จาก "สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" เพื่อเป็นเครื่องยืนยันแห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทยและเป็นที่ไว้วางใจจากทั่วโลก และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปีนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ Online หรือ Virtual live ทั้งนี้ในปี 2564 นี้มีสถานประกอบการส่งเข้าพิจารณาถึงมากกว่า 500 บริษัทฯ แต่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ 67 บริษัทฯ

 

12th SME National Awards 2020

18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยมี "นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน" ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิน 53 รางวัล จากผู้สมัครทั้งสิ้น 1,009 ราย ซึ่งบริษัท โกศล-อัมพา จำกัด หรือ ซอสพริกโกศล เราได้รับรางวัล "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประเภท (รางวัล SME ดีเด่น : กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)" เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

11th SME National Awards 2019

ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้รับเชิญเข้ารับรางวัล "การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562" ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล " SME มาตรฐาน ประจำปี 2562" ทั้งนี้ประธานในการมอบรางวัลในครั้งนีั "คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)" ให้เกีรติในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2562

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัล "3Rs" จากการเข้าร่วม "โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรมม ซึ่งเป็นการช่วนลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลงตามหลักการ "Reduce Reuse and Recycle" และยังช่วยให้เราใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้ยังช่วยลดปริมาณกากของเสียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
image

Thailand Trust Mark

ในวันที่ 21 กันยายน 2562 : บริษัทโกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้ารับมอบหนังสือรับรอง "Thailand Trust Mark" จาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรงพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สินค้าไทยได้อย่างมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม

 

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (EMS for SMEs Award)

ในวันที่ 15 กันยายน 2560 : บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ได้เข้าร่วมงานรับโล่รางวัล การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (EMS for SMEs Award) จากโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และผู้ประกอบกิจการโรงงานมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน ประชาชน และชุมชนในบริเวณรอบข้าง
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้