https://www.facebook.com/kosolampachilisauce ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562 - kosolampa

Last updated: 19 Oct 2023

บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด นั้นให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงด้านสุขภาพของบุคลากรของเรา ซึ่งในเราได้ทำการเชิญโรงพยาบาลอินเตอร์เมดเข้ามาทำการตรวจสุขภาพของพนักงานเรา เพื่อให้เกิดความตะหนักในเรื่องของการรักษาสุขภาพของตัวบุคลากรเองและยังรวมไปถึงความปลอดภัยต่อการผลิตอาหารของเราอีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy